متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

اخبار مهاجرت به استرالیا


  • استرالیا در رده پنجم "سرانه ثروت در کشورهای جهان" در سال 2018 جهان در حال ثروتمندتر شدن است و مردم بسیاری از کشورها در مقایسه با نسل‌های گذشته دارای ثروت بیشتری هستند. در بین کشورهای مختلف، ساکنان کشورهای توسعه یافته کماکان از سرانه ثروت بیشتری از کشورهای در حال توسعه برخوردار هستند.<<  1 2 3 4 5  ...  >>