متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

اخبار مهاجرت به استرالیا

  • اخبار حاکی از تغییرات قوانین مهاجرت استرالیا و اضافه شدن ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای 491 است که از تاریخ 16 نوامبر اجرا خواهد شد . این ویزا جایگزین ویزای 489 است که از نظر شرایط و امکانات تفاوت زیادی با یکدیگر دارند .
<<  1 2 3 4 5  ...  >>