متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

سیستم جدید امتیازدهی برای افرادمجردمتقاضی مهاجرت به استرالیا

 • در ماه آوریل امسال، وزارت مهاجرت استرالیا از برخی تغییرات جدید در سیستم امتیازدهی مهاجرتی خبر داد.

  قرار است این تغییرات از روز ۱۶ نوامبر امسال به اجرا گذاشته شوند.

  طبق این تغییرات جدید، افرادی که همسر و یا شریک زندگی نداشته باشند ۱۰ امتیاز بیشتر دریافت می کنند.

  قانون مربوط به این سیستم جدید می گوید: "امتیازها بر اساس توان هر متقاضی در ارائه بیشترین کمک اقتصادی محاسبه می شود و این هدف اصلی برنامه مهاجرتی مهارتی استرالیاست تا فواید اقتصادی مهاجرت به استرالیا را افزایش دهد."

  روهیت موهان (Rohit Mohan) یک کارشناس رسمی مهاجرت می گوید هدف از تغییرات جدید این است که نیروهای متخصص بیشتری وارد استرالیا شوند.

  وی می گوید: "ایده کلی این است که نیروهای متخصص بیشتری به استرالیا بیایند و ورود افراد بدون مهارت به عنوان همسران نیروی های متخصص کاهش یابد."

  بر اساس این سیستم جدید، افرادی که همسر یا شریک زندگی آنها نیز متخصص هستند ۱۰ امتیاز اضافی دریافت می کنند.

  به این ترتیب افراد متخصص مجرد، یا افرادی متخصصی که همسرشان نیز متخصص است، در مقایسه با متقاضیانی که همسر آنها فاقد تخصص است در اولویت قرار خواهند گرفت.