متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

استرالیا در جایگاه سوم بهترین کشورهای جهان برای زندگی

 •  هر ساله سازمان ملل، فهرست کشور‌ها بر مبنای «شاخص توسعه انسانی» را منتشر می‌کند. شاخص توسعه انسانی همان گزارش عملکرد یک کشور است.

  این شاخص نشان می‌دهد سیاستگذاران و شهروندان یک کشور تا چه اندازه خوب عمل کرده‌اند و بهترین و بدترین کشورهای جهان برای زندگی کجا هستند.

  در گزارش شاخص توسعه انسانی2019 که به بررسی ۱۸۹ کشور پرداخته شد، نروژ در جایگاه اول بهترین کشور جهان برای زندگی و نیجر با قرار گرفتن در انتهای این فهرست بدترین کشور جهان برای زندگی هستند.

  در این شاخص سه معیار اصلی زندگی سالم و طولانی شهروندان، توسعه و ترویج دانش و سطح زندگی و میزان درآمد و رضایت مردم در نظر گرفته می‌شود.

  بر اساس این فهرست کشور‌های نروژ، سوئیس، استرالیا، ایرلند، آلمان، در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند. ایسلند، هنگ کنگ، سوئد، سنگاپور و هلند به ترتیب رتبه‌های ششم تا دهم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.

  ایران در رتبه 60 بهترین و بدترین کشور‌های جهان برای زندگی و همچنین افغانستان در رده 168 بهترین و بدترین کشور‌های جهان برای زندگی قرار گرفت.

  این شاخص برای نخستین بار در سال ۱۹۹۰ طراحی شد. پیش از آن سطح توسعه یک کشور صرفا با رشد اقتصادی آن اندازه‌گیری می‌شد و ابعاد رفاه انسانی کمتر در آن اعمال می‌شد. با طراحی شاخص توسعه انسانی کشور‌ها تلاش بیشتری برای حضور در این فهرست انجام دادند.