متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

حمایت سفارت استرالیا در ایران از اقشار کم توان مالی

  • هر ساله، پلیس مرزی و نیروی انتظامی ایران مقادیر عظیمی از مواد مخدر که به صورت قاچاق وارد این کشور می شود را کشف و ضبط می کنند، اما ریشه های این معظل را نمی توان به آسانی از بین برد. امسال سفارت استرالیا در تهران اقدام به همکاری با "دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" جهت فراهم کردن برنامه های معیشت جایگزین برای اقشار کم توان مالی در مناطق مرزی نموده است.

    به گزارش سفارت استرالیا در ایران ، هدف این برنامه ها فراهم نمودن آموزش های شغلی خارج از تجارت مواد مخدر برای مردان و زنان این مناطق است.