ویزای استرالیا
مهاجرت به استرالیا
اقامت استرالیا
ویزای مهارت شغلی استرالیا

متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا ویزای توریستی استرالیا برای افرادی است که مایل هستند برای مسافرت، دیدار خانواده و اقوام، قراردادهای کاری یا شرکت در همایش ها و سمینارها به استرالیا سفر کنند.
این ویزا بنا به شرایط متقاضی 6، 9 و 12ماهه می باشد و امکان تبدیل این ویزا به اقامت دائم وجود ندارد.

انواع ویزاهای توریستی استرالیا
ویزای توریستی جهت تعطیلات و تفریح : این ویزا برای افرادی است که به منظور گردشگری، گذراندن تعطیلات و تفریح در استرالیا، قصد سفر به استرالیا را دارند.
ویزای توریستی جهت فعالیتهای تجاری : این ویزا برای افرادی است که قصد دارند جهت انجام مذاکرات تجاری، شرکت در کنفرانسو همایش ها، و یا بازدید از یک پروژه تجاری و انجام کسب و کار، به استرالیا سفر کنند.
ویزای توریستی از طریق حمایت خانواده : این ویزا برای افرادی است که قصد دیدار خانواده و دوستان خود را دارند.

زمان رسیدگی به ویزای گردشگری استرالیا متغیر است و درصورت کامل بودن مدارک، معمولا طی 3 تا 5 هفته به درخواست شما رسیدگی می شود.